Mer information

Min utbildning:

Juristexamen vid Stockholms universitet.
Master i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet
Juristexamen vid Beheshti universitet i Teheran

Min erfarenhet:

Tre år erfarenhet som advokat i Iran och Kurdistan.
Grundare av Rebwar Juristbyrå
Föreläsare inom asylrätt.
Jag pratar svenska, engelska, kurdiska och persiska.

Som jurist som talar både kurdiska och persiska kan jag underlätta kommunikationen med klienter som talar dessa språk.

Familjerätt Uppsala

Hemsida av Rebwar Juristbyrå